Alumni List
Select Department
Alumni Details
Sr. No Alumni_ID Student Name Pass Year
1 ME198569 JAYANTI PRASHANT  SHETE 1985
2 ME19871 BALASO PANDURANG PATIL 1987
3 ME19981375 VINAYAK PRABHAKAR DHAYGUDE 1998
4 ME200167 GANAPATI PARASHARAM KAMBLE 2001
5 ME200518 NILESH  ARUN  BHALKAR 2005
6 ME200519 SHANUR SIKANDAR BEGULAJI 2005
7 ME200756 VINAYAK DHANAJIRAO KADAM 2007
8 ME200844 NILESH DATTATRAY SHIRKE 2008
9 ME201223 SHIVANAND NARAYAN  PATIL 2012
10 ME201312363 MAYUR RATNAKAR KAMBLE 2013
11 ME201331 MANGESH RAJENDRA INGAVALE 2013
12 ME201333 PRUTHVIRAJ UMESH SHELAKE 2013
13 ME20144 AJAY ANANDA CHAVAN 2014
14 ME201447 MOHAN  SATAPPA  BHASKAR 2014
15 ME201454 OMKAR SUAHAS DESHPANDE 2014
16 ME201510 ROHIT TUSHAR BAMANEKAR 2015
17 ME201513 TAKSHILA AMRAPAL BANSODE 2015
18 ME201514 PRATIK PRAKASH LAMBE 2015
19 ME201527 SIDRAM BALGOUDA PATIL 2015
20 ME201528 AKSHAYKUMAR HANAMANT YADAV 2015
21 ME201532 DIPAK VIJAY KAMBLE 2015
22 ME201540 ASHISH ANANDA HATAKAR 2015
23 ME201543 TAKSHLA  AMRAPAL BANSODE 2015
24 ME201546 SANDESH JANABA MALATWADKAR 2015
25 ME201549 ATUL VASANTRAO CHOUGALE 2015
26 ME201551 TANMAY SHARADCHANDRA MALI 2015
27 ME201552 SHUBHAM MAHESH DAIV 2015
28 ME201553 ONKAR  SHASHIKANT BHENDE 2015
29 ME201557 SWAPNIL SANJAY  CHOUGALE 2015
30 ME201559 RANJEET RAJARAM DHENGE 2015
31 ME201560 HRUSHIKESH  RAMAKANT DESHMUKH 2015
32 ME201561 HARSHAL  NAMDEO PATIL 2015
33 ME20157 NIRANJAN NITIN POWAR 2015
34 ME201612 MAYUR SHIVAJI  GHOLAPE 2016
35 ME201616 AKHILESH NANDKISHOR SMART 2016
36 ME20162 SHRINIVAS DILIP MHAKAVE 2016
37 ME201620 RUSHIKESH ARVIND GAVALI 2016
38 ME201621 BHAKTI SUKUMAR CHOUGULE 2016
39 ME201624 PRADEEP GOVIND BHADAVANKAR 2016
40 ME201625 OMKAR SAMBHAJI PATIL 2016
41 ME201626 ADITYA PRAKASH MIRAJKAR 2016
42 ME20163 PRANAV PRAKASH KULKARNI 2016
43 ME201634 SWATI RAVINDRA  KHOT 2016
44 ME201641 ROHIT TUKARAM JADHAV 2016
45 ME201645 SURAJ ANANDA KELASKAR 2016
46 ME20165 VISHAL UMAKANT PAWAR 2016
47 ME201650 SARANG DEELIP KAMBLE 2016
48 ME20166 AMEY RAMCHANDRA  NIKAM 2016
49 ME201662 OMKAR CHANDRAKANT KSHIRSAGAR 2016
50 ME201664 DAYANAND  PRAKASH BHOPALE 2016
51 ME20168 SIDDHARTH  VIDHYADHAR MANAGAONKAR 2016
52 ME201712351 ASIF ZAKIR HAJARI 2017
53 ME201712364 SHIVRAJ BALASO  CHOPADE 2017
54 ME201712367 PRATIK RAMESH JADHAV 2017
55 ME201715 PRAFULL PURUSHOTTAM HEDAU 2017
56 ME201717 SURAJ  VISHNU  JAGTAP 2017
57 ME201729 PRANIL  RAJGONDA GUDALE 2017
58 ME201755 SWAPNIL VISHWAS PATIL 2017
59 ME201758 PATIL RESHMA KRISHNAT 2017
60 ME201768 SHRADDHA  SANJAY  CHOUDHARI 2017
61 ME201770 PRAJWAL AMAR KAMBLE 2017
62 ME201773 MAITREYEE DHANANJAY MANE 2017
63 ME201774 RUSHIKESH SATISH POTDAR 2017
64 ME20179 MANOJ MACHHINDRA CHAVAN 2017
65 ME201912366 ASIF MUSTAFA DANGE 2019
66 ME202012365 RUSHITEJ SADASHIV PATIL 2020